Vtáčí raj 15. 3. 2022

Dňa 15.3.2022 sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického uskutočnilo podujatie pod názvom Vtáčí raj. Podujatie pozostávalo z filmu, ktorý si žiaci Spojenej internátnej školy v Michalovciach zhliadli. Po dokumentárnom filme si mohli prezrieť výstavu Ochrana CHVÚ Senné a Medzibodrožie na Slovensku, ktorá bola súčasťou podujatia a dopĺňala dokument. Nasledovala krátka záverečná diskusia o tom, čo si žiaci z dokumentu o Vtáčom raji odniesli.  

Názov podujatia: Vtáčí raj
Forma: Film/ výstava
Dátum: 15.3.2022
Vypracovala: Mgr. Alena Palčíková
Počet účastníkov: 20 žiakov (Spojená internátna škola v Michalovciach)