Prípad doktora Majzlíka

Dňa 4.5.2013 sa žiaci 4.A triedy s pani učiteľkou Mgr. Porvazovou, zúčastnili besedy o prečítaných knihách v knižnici na ZŠ T. J. Moussona. Chlapci prečítali knihu PRÍPAD DOKTORA MAJZLÍKA  od českého autora Karla Čapka, a dievčatá knihu LUJZA a LOTKA od nemeckého autora Ericha Kastnera. Živá beseda medzi spolužiakmi nasvedčovala tomu, že ich tieto knihy zaujali. Súčasťou besedy bola aj autorská dielňa a život Karla Čapka a Ericha Kastnera. Pri týchto besedách si žiaci zopakujú nielen obsah diela, a prerozprávajú ich navzájom, ale precvičujú a zdokonaľujú si svoj rečový a literárny prejav, čo môžu veľmi dobre zužitkovať aj na iných hodinách vo vyučovacom procese. Podujatia sa zúčastnilo 20 žiakov.

Ondová Eva


Fotogaléria