Juraj Pado

Dňa 12.12.2022 si Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického pripomenula 100. nedožité výročie narodenia nášho regionálneho autora Juraja Pada.

Narodil sa 20. marca 1922 v Čečehove. Do ľudovej školy chodil vo Vrbovci (dnes Vrbovská ulica v Michalovciach) a v rodisku, do meštianky v Michalovciach.  Zmaturoval na Gymnáziu v Michalovciach. V rokoch 1948—1952 pracoval ako tajomník literárneho oddelenia v redakcii Československého rozhlasu v Košiciach, odkiaľ prešiel do služieb Povereníctva školstva, vied a umení a neskôr Zväzu slovenských spisovateľov v Bratislave (1952—1954). Po zrušení literárneho oddelenia na povereníctve sa v rokoch 1954—1956 vrátil do rozhlasu v Košiciach. Medzitým ukončil štúdiá na Filozofickej fakulte UPJŠ, v rokoch 1956—1960 pôsobil ako profesor na strednej škole v Sabinove a vrátil sa do Košíc, kde mu ponúkli miesto inšpektora pre kultúru na MsNV. Po dvoch rokoch pôsobenia v tejto funkcii definitívne zakotvil v školstve. Pôsobil tam ako profesor na gymnáziách až do svojho odchodu na dôchodok roku 1982. Zomrel v Košiciach 6. apríla 2010. Do literárneho života vstúpil ako autor básní, krátkych próz, fejtónov a literárnych, divadelných a výtvarných kritík v dennej tlači, literárnych časopisoch a najmä rozhlase.

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického vydala pri tejto príležitosti personálnu bibliografiu Juraja Pada, ktorú si čitatelia mohli pozrieť v tlačenej aj elektronickej podobe. Zároveň bola zverejnená aj videoprezentácia o autorovi na Youtube kanáli našej knižnice. Link na prezentáciu bol uverejnený na Facebooku a taktiež na oficiálnej stránke.

Dátum podujatia: 12.12.2022 – 31.12.2022 
Forma: personálna bibliografia a videoprezentácia
Počet zhliadnutí: 97
Mgr. Lucia Labačová