Kto je mojím ochrancom?

II. ročník umelecko - tvorivej súťaže pre deti

Kreatívna súťaž pre deti ,, Kto je mojím ochrancom“ prebiehala od 14. 09. – 30. 10. 2020. Vyhlasovateľom súťaže bol Úrad práce a rodiny Michalovce prostredníctvom Odboru sociálnych veci a rodiny. Organizátorom súťaže bola Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja a OZ Entrée pri ZKGZ v Michalovciach. Cieľom bolo zvyšovanie vedomia a  povedomia u detí a mládeže o problematike podpory ochrany deti pred násilím a následne ich vlastné prezentovanie vnímania chápania uvedenej problematiky kreatívnym vyobrazením pomocou kresby a maľby a umeleckým podaním v literárnych žánroch poézie a prózy. Súťaž bola realizovaná v súlade s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. Do súťaže sa zapojili žiaci I. a II. stupňa Základných škôl a Základných umeleckých škôl v Michalovciach , Súkromnej základnej školy  pre žiakov s autizmom v Klokočove, Základná škola a MŠ Š. Ďurovčika  Palin, ZŠ I.Dobóa s VJM, Veľké Slemence . Do súťaže sa zapojilo spolu 41 žiakov. Hodnotila komisia v zložení: Bc. Niklasová Alena, Mgr. Balogová Ivana, Mgr. Zubková Silvia,  Mgr. Chrobáková Lenka, PhD. Vasiľová Alena.                                                                                                          

Výsledky:                                                                                                                                        

Ocenení boli všetci žiaci v I. a II. vekovej kategórii v zlatom, striebornom a bronzovom pásme. Všetkým boli odovzdané diplomy  a vecné ceny.

Výtvarná časť                                                                                                                                           

I. veková kategória: zlaté pásmo - Hamliková Nikola, ZŠ Krymská Michalovce                                          

I. veková kategória: strieborné pásmo – Gujda Sebastian, ZŠ a MŠ Š. Ďurovčíka Palín                    

I. veková kategória: bronzové pásmo – Kelöcsiová Gréta,ZŠ Ištvána Dobóa s VJM Veľké Slemence

II. veková kategória: zlaté pásmo – Bodorová Laura, ZŠ Krymská Michalovce                                          

II. veková kategória: strieborné pásmo –  Nahirniak Tetiana, ZŠ Moskovská Michalovce                                                                                

II. veková kategória: bronzové pásmo – Suraničová Daniela, ZŠ Moskovská Michalovce

I. veková kategória ZUŠ: zlaté pásmo – Vargová Katarína, ZUŠ Štefánikova 20 Michalovce                                                                                                  

I. veková kategória ZUŠ: strieborné pásmo – Kakarová Katarína, ZUŠ Štefánikova 20   Michalovce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

I. veková kategória ZUŠ: bronzové pásmo – Doliňáková Dianka, SZUŠ Talentum Michalovce

II. veková kategória ZUŠ: zlaté pásmo – Richvalská Sára, ZUŠ Štefánikova 20  Michalovce                                         

II. veková kategória ZUŠ: strieborné pásmo- Kalaninivá Nina, ZUŠ Štefánikova 20  Michalovce                                                                                                                                           

II. veková kategória ZUŠ: bronzové pásmo – Firdová  Emília, ZUŠ Štefánikova 20 Michalovce

Literárna časť

I. veková kategória: zlaté pásmo – Sopko Pavol Ozeáš, ZŠ Okružná Michalovce                                          

I. veková kategória: strieborné pásmo – Vitrikuš Viktor, SZŠ pre deti s autizmom Klokočov                    

I. veková kategória: bronzové pásmo – Kohút Leo, SZŠ pre deti s autizmom Klokočov                                            
                                                              

II. veková kategória: zlaté pásmo – Svrček Igor, ZŠ T.J. Moussona  Michalovce                                          

II. veková kategória: strieborné pásmo –  Ivanová Sofia, ZŠ J. Švermu, Michalovce                                                                                  

II. veková kategória: bronzové pásmo – Andrišov Boris ZŠ T.J. Moussona  Michalovce                                          

                                                                                                            
Víťazom srdečne blahoželáme, ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže. Veríme, že táto súťaž bola obohatením nielen pre účastníkov, ale bude inšpiratívna aj pre nás dospelých.  Už teraz sa tešíme na ďalší v poradí tretí ročník súťaže Kto je mojím ochrancom?. Víťazné práce sú vystavené v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického   v Michalovciach do 31. 12. 2020.
 
Formá: umelecko-tvorivá súťaž                                                                                                    
Počet súťažiacich: 41
Mgr. Chmurovičová Zlatica                                                                                                            
Mgr.Vašková Renáta