Výstava Od svetového požiaru k spoločnému štátu Čechov a Slovákov

Výstava venovaná 95. výročiu vzniku Československa

Dlhoročné snahy vymaniť sa spod nadvlády Rakúsko-Uhorska vyvrcholili  vyhlásením spoločného štátu Čechov a Slovákov  dňa 28. októbra 1918 Národným výborom v Prahe. Vznik ČSR bol pre Slovákov v 20. storočí azda najdôležitejšou udalosťou, od ktorej sa odvíjali naše ďalšie dejiny. Vytvoril sa základný rámec  pre zavŕšenie nášho národa do jeho vyspelej, modernej podoby. Po prvý krát za svoju existenciu boli oba národy slobodné.  ZKGZ v Michalovciach  si 95. výročie vzniku 1. ČSR pripomenula výstavou, ktorá bola inštalovaná v dňoch 4. -- 28. marca 2013 z dokumentov ŠVK v Košiciach. Cieľom výstavy bolo podrobnejšie oboznámiť  čitateľskú verejnosť s problematikou vzniku spoločného štátu. Výstavu spolu navštívilo 87 účastníkov.