Deti z Bullerbynu

Deti z Bullerbynu (dramatizované čítanie)

 V dnešnej pretechnizovanej dobe je veľmi dôležité prinavrátiť deti ku knihám. Čítanie vytvára pre dieťa intimitu, kedy je samo s hrdinami knihy a nikto neovplyvňuje jeho prežívanie. U dieťaťa, ktoré veľa číta, je predpoklad, že sa dokáže ľahšie vyjadrovať, lepšie reprodukuje a je komunikatívne na vyššej úrovni. Zároveň si rozvíja svoju fantáziu a predstavivosť. Základy čitateľských zručností a vzťah ku knihám sa formujú predovšetkým v rodinách a škole. Knižnice sa snažia atraktívnejšími formami práce prispieť k rozvoju čitateľských návykov detí, získať detského čitateľa. 3. júna 2011 k nám do Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach zavítal pán Tibor Mrkva Hujdič z Knižného klubu pána Mrkvu. Dramatizované čítanie z knihy Astrid Lindgrenovej Deti z Bullerbynu v podaní pána Hujdiča bolo veľmi zaujímavé, pútavé a neuveriteľný zážitok pre budúcich čitateľov. Tradičný scenár knižného klubu pána Mrkvu je trištvrtehodinový "vhľad" do príbehu a hneď nato nečakané rázne useknutie čítania (hrania) práve v tej najdramatickejšej chvíli. Zmyslom a cieľom týchto predstavení je navnadiť deti na čítanie konkrétnej knihy. Kniha je pred detským divákom interpretovaná jedným hercom  formou na pomedzí dramatického a scénického čítania. Veríme, že takéto podujatie prispelo aspoň troškou k rozvoju čitateľských zručností a pri príprave na recitačné súťaže. Či sa nám to osvedčilo, uvidíme neskôr.

   Bc. Iveta Majvitorová

 

Fotogaléria