Význam cirkevných rádov pre vývoj spoločnosti. Jezuiti, piaristi, kapucíni, františkáni

Prednášku s týmto názvom od prezentoval JUDr. Miroslav Schýbal pre členov a sympatizantov Miestneho klubu Michalovce Českého spolku v Košiciach. Prednáška bola  z cyklu Osoby a udalosti 2020. Zameral sa v nej na vznik prvých kresťanských štátov, na cirkevné rády, rozvoj kláštorov, ktoré mali veľký kultúrny, hospodársky aj politický význam. Bendiktíni sa zaoberali poľnohospodárstvom, skultúrňovali krajinu jej obrábaním, cisterciáni metalurgiou, pri kláštoroch mali manufaktúry, premonštráti mali na starosti výchovu na školách, učili remeslám. Najviac sa však vzdelávaniu venovali jezuiti a po ich zrušení piaristi. Spomenul aj známe osobnosti napr. mních Cyprián (liečiteľ), Mikuláš Koperník (astronóm), Prokop Diviš (vynálezca bleskozvodu) a i.  Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2020.

Dátum  27.07.2020
Účasť  12
Forma – prednáška
Zodpov. Čuhaničová

Fotogaléria