Záložka do knihy spája školy -- VII. ZŠ Krymská 5, Michalovce

 5. ročník česko-slovenského projektupre základné školy a osemročné gymnáziá 2014

 

Záložka do knihy spája školy:

Moja obľúbená kniha

 

Cieľ česko-slovenského projektu

Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci na záložkách môžu ľubovoľnou technikou stvárniť svoju obľúbenú knihu. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v Českej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.

Aj žiaci tejto základnej školy sa zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy, kde ich partnerskou školou v tomto ročníku je Spojená škola Belá.

Žiaci vyrobili spolu 153 záložiek, či už na hodinách alebo v školskom klube.

Dňa 21.10.2014 žiaci aj v knižnici zhotovovali záložky rôznymi technikami.

Prezentácia záložiek bola 24.10.2014 a zúčastnilo sa jej okolo140 žiakov.

Toto podujatie sa konalo v spolupráci pobočky Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach na tejto škole a školskej knižnice pod vedením Mgr. Danilovičovej.

Bc. Ondová EvaFotogaléria