Kaleidoskop

 Interaktívna výstava Kaleidoskop prostredníctvom vedeckých hračiek v dňoch 04. 05. - 31. 05. 2019 priblížila návštevníkom techniku, niektoré jej pojmy a fenomény. Bola venovaná najmä optike a určená predškolákom a žiakom 1. stupňa ZŠ. Výstava prispela k naplneniu túžob malých i veľkých poznávať a učiť sa hrou. So všetkými výstavnými exponátmi - hračkami, neškolskými fyzikálnymi experimentmi a hlavolamami - sa mohol každý návštevník výstavy podľa svojej chuti vlastným tempom ľubovoľne dlho hrať. Súčasťou výstavy boli aj zalaminované farebné obrázky z kaleidoskopov.                                                                                                     Originálnu interaktívnu výstavu tvorí viac ako 80 exponátov, ktoré boli zakúpené v 20 štátoch alebo boli vytvorené v denných táboroch tvorivosti VEDHRA. Výstavu pripravili členovia banskobystrického združenia Vedecká hračka. Pod autorským vedením predsedníčky Ing. Beaty Puobišovej sa na jej príprave a realizácii podieľali najmä Mgr. Sidónia Tomášová Csetöová (Michalovce), Ing. Klára Kováčiková (Bratislava) a fotograf na voľnom kolese Matej Kapusta (Banská Bystrica). Na doplnení textov manuálov spolupracovali pracovníci Katedry fyziky a Katedry techniky a technológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Výstavu navštívilo 578 žiakov a návštevníkov. Výstava pre veľký záujem bola predĺžená do 28. 06. 2019 Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Počet návštevníkov 578

Mgr. Chmurovičová Zlatica
Mgr. Kohutová Lenka                                                                                                                                   Detské náučné oddelenie