Najväčší svetoví bájkari Ezop, J. de La Fontaine, I.A.Krylov deťom, pob. na ZŠ Školská 2

"Učený človek má vždy bohatstvo v sebe."  Ezop

Žiaci 6.A triedy mali 9.2.2022 netradičnú hodinu literatúry, ktorá patrila bájkam a svetovým bájkarom. Išlo o výstupnú hodinu učiva a mimo čítankového čítania o bájkach a slávnych bájkaroch. Najznámejším predstaviteľom je dodnes starogrécky autor bájok Ezop. Pôsobil v Grécku asi v 6. st. pred Kr. O jeho živote toho nie je veľa známe. V jeho bájkach vystupujú zvieratá, predmety alebo rastliny, ktorým prisudzuje ľudské vlastnosti. Všetky bájky obsahujú na konci poučenie. Deti sa dozvedeli aj niečo nové o svetových bájkaroch ako sú nepochybne aj J. de La Fontaine a I.A.Krylov. Výstupným produktom bol plagát, kde si každý žiak zapísal svoju najzaujímavejšiu bájku. Aktivít a besedy z prečítaných kníh sa zúčastnilo 10 žiakov s pani učiteľkou Mgr. Buchtovou.

Dátum: 9.2.2022
Názov podujatia: Najväčší svetoví bájkari Ezop, J.de La Fontaine, I.A.Krylov deťom
Forma: beseda o prečítaných knihách, tvorivé dielne
Cieľová skupina: žiaci ZŠ Školská 2, 6.A
Počet: 10 žiakov
Bc. Ondová Eva

Fotogaléria