Stretnutie členov Literárneho klubu Čriepky -- senior, 4. 7. 2022

Po dvojročnej covidovej prestávke sa 4.7.2022 opäť stretli členovia (9 členov) LK Čriepky – senior.
Ani počas ťažkého covidového obdobia však nezaháľali .
Svojou tvorbou na stretnutí sa predstavili:
Mária Dományová - Neveselý sonet o covide (sonet)
                                 - GéPéHá a Pytagoras (báseň)
Anna Garbinská – oboznamila nás s tvorbou do pripravovanej  zbierky Čaro slova.
Mária Pinkavová – Keď som šiel v nedeľu cez dedinu.
Milan Krajňák . Covid
Zdena Ondová - Pani učiteľke (poďakovanie pre vnúčikovu p. učiteľku).
Vo februári 2022 Mária Froňová vydala zbierku vlastnej tvorby  v zemplínskom nárečí Valalski pripovidki.
 Vzhľadom na podmienky, ktoré v roku 2021 boli otvorilo ústredie JDS a redakcia časopisu 3.vek v marci – Mesiac knihy   7. ročník Celoslovenskej prehliadky amatérskej literárnej tvorby seniorov – členov JDS. Táto súťaž nadväzovala na 6. ročníkov Celoslovenskej prehliadky v umeleckom prednese a vlastnej literárnej tvorbe seniorov v rokoch 2014-2019., ktorých sa zúčastnila Anna Garbinská a Mária Muchová.
 Ako už sám názov klubu nám hovorí  LK Čriepky-senior, že sú to dôchodcovia-seniori a zapojili sa v roku 2021 do uvedenej súťaže so svojou tvorbou:
Anna Garbinská – Jar 2020; Venvané rodnému kraju; Farebný svet;
Zdena Ondová – Návraty, On a ona; Ďakujem;
Mária Pinkavová – Corona v živote dôchodcov; Za mamou; Za priateľov;
Do súťaže sa zapojili aj Marta Muchová a Terézia Pavlíková.
V r.2021 Zdena Ondová  vydala zbierku vlastnej tvorby Návraty.