Gorazd Zvonický známy / neznámy, 23. 5 . 2022

Autorský film s názvom Gorazd Zvonický – známy/neznámy,  vykresľuje jeho skromnosť, čistý charakter, pracovitosť, ktoré by mohli byť vzorom pre dnešnú mladú generáciu. Cieľom filmu je podať základné informácie o živote Gorazda Zvonického s využitím unikátnych dobových fotografií a dokumentov. O osobnosť Gorazda Zvonického prejavili záujem aj študenti Obchodnej akadémie.

Dátum: 23.05.2022
Názov podujatia: Gorazd Zvonický známy/neznámy                                          
Forma: dokumentárny film
Cieľová skupina: študenti Obchodnej akadémie v Michalovciach
Počet: 60
Zodpovedná: Čuhaničová