Od Lucie do Vianoc

V úvodnom programe venovanom Vianociam sa svojím vystúpením predstavili deti z MŠ J. Švermu 8 . Všetkým zaspievali aj pieseň „Tichá noc, svätá noc “.Veršíky o zime, jedličke, hviezdičkách i anjeloch nás uviedli do čarovného adventného času.Už tradičnou odmenou im boli adventné kalendáre.Čas Vianoc je obdobím, keď sa naňho tešia deti, ale aj dospelí.Sme radi, že sme prispeli k tejto jedinečnej atmosfére.