Vyhodnotenie čitateľského projektu Roald Dahl a jeho autorská dielňa, pob. na ZŠ Krymská 5

Dňa 7.6.2022 bol ukončený už siedmy ročník čitateľského projektu pre žiakov piateho ročníka pod názvom Roald Dahl a jeho autorská dielňa. V knižnici sa stretli žiaci 5.B triedy s pani učiteľkou Mgr. Megelovou, kde sme si spoločne prerozprávali obsahy kníh od Roalda Dahla, ktoré boli k dispozícii v knižnici pre našich čitateľov. Žiaci sa dozvedeli aj niečo zaujímavé o tomto autorovi. Najčítanejšou knihou bola kniha Zázračný prst. Žiaci využili pri tomto projekte možnosť samostatného výberu knihy a individuálneho hodnotenia. Všetkým  žiakom ďakujeme za zapojenie sa do spoločného čítania.

Dátum: 7.6.2022
Názov podujatia: Vyhodnotenie čitateľského projektu Roald Dahl a jeho autorská dielňa
Forma: rozbor diel, diskusia
Cieľová skupina: žiaci ZŠ Krymská 5 MI, 5.B
Počet: 20 žiakov
Bc. Ondová Eva

Fotogaléria