Stretnutie členov LK Čriepky, 17.06.2015

17.06.2015 v popoludňajších hodinách v ZKGZ Michalovce sa uskutočnilo stretnutie členov LK (3), ktoré prebiehalo za odbornej asistencie spisovateľa Dalimíra Stana.
Svoju tvorbu  venovanú detskému čitateľovi prezentovala Katka Varechová (Elena Eleková) -- Môj brat nemá brata; Rodostrom; Superstár.

                                                                                    

Jana Mrázová