Veľká noc - zvyky

VEĽKÁ NOC -- ZVYKY VEĽKEJ NOCI

Dňa 13.4.2011 sa konala oslava Veľkej noci, na ktorej sa stretli žiaci 1. A (p. u. Schumerová) a 1. B (p. u. Adamová) triedy. 1. B. trieda predstavovala tím námorníkov a trieda 1. A tím pirátov. Na úvod si námorníci a piráti zaspievali svoju hymnu. Ich hlavnou úlohou dňa bolo zhotovenie veľkonočného pozdravu pre svojich blízkych. Tieto pozdravy vyzdobili veršíkom a kresbou. Popri práci si porozprávali o zvykoch a tradíciách v ich rodinách počas veľkonočných sviatkov. Celá akcia sa niesla v duchu dobrej nálady. Dňa 20.4.2011 si žiaci spoločne zaniesli veľkonočný pozdrav na poštu.

Eva Ondová

Fotogaléria