Dobrodružstvo v mori

"Raz, keď bola rybka sama,

vydala  sa do neznáma.

Kým sa mama vráti späť,

vyberie sa na výlet."

 

     Pri príležitosti TÝŽDŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC na školskej pobočke ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach  si žiaci 2.A triedy s p. uč. Skybovou spríjemnili vyučovaciu hodinu čítaním knihy Dobrodružstvo v mori, kde hlavnou predstaviteľkou bola nezbedná rybka. Podujatia sa zúčastnilo 19 žiakov.

Súčasťou bola aj informatická príprava, kde sa žiaci dozvedeli niečo nové o zrode knihy a kníhtlače.

Žiaci si mali možnosť prezrieť aj výstavku záložiek partnerskej školy zo Serede, z podujatia "Záložka do knihy spája slovenské školy." Podujatie sa konalo 25.10.2012.

                                                                                                                                                         Eva Ondová


Fotogaléria