Mimi & Líza 23. 3. 2022

Odd. pre deti a mládež ZKGZ pripravilo 23.3.2022 pre 30 detí zo  ZŠ Petrovce nad
 Laborcom  zážitkové čítanie z knihy Kataríny Kerekešovej Mimi & Líza.
Deti sa pokúšali vidieť svet ušami, rukami, vymýšľali ako vonia ružová a ako chutí modrá farba. Skúsili hmatom odhadnúť predmety, čuchom vnímať o aké vône ide (škorica, káva, ocot), ochutnávali so zatvorenými očami jahodu, čokoládu, citrón.. Vyskúšali si aj braillovo písmo.  Inšpiroval ich k tomu príbeh dvoch kamarátok Mimi a Lízy.
Mimi je slepá, oči má zatvorené, ale vníma svet rovnako farebne, pretože ho má obchytaný a odpočutý. Spoločne prečítaný príbeh Agent Vitamín  deti porovnávali s rovnomenným večerničkovým  príbehom na obrazovke. Pokúšali sa vyhľadávať rozdiely medzi prečítaným textom a filmovou produkciou.

Text: Mgr. Iveta Majvitorová

Dátum: 23.3.2022
Názov podujatia: Mimi a Líza
Forma: zážitkové čítanie
Cieľová skupina:  žiaci ZŠ Petrovce nad Laborcom
Počet:  30
Podujatie zrealizovali Mgr. Iveta Majvitorová,  Daniela Ivančová

 

Fotogaléria