Kde asi rozprávka býva... ( stretnutie s Petrom Karpinským)

"Kde bolo, tam bolo, za horami za dolami... vlastne nie, len tu neďaleko pod Tatrami sa k nebu vypína nádherný Ľubovniansky hrad. V tom hrade síce nežijú kráľ, kráľovná a princezná, ale býva tam rozprávka. A nielen jedna. V hradných múroch sa skrýva množstvo rozprávok, len treba vedieť pozorne načúvať. "

26. novembra 2013 k nám zavítal autor detských knižiek  Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali, Rozprávky z Múzea  záhad a tajomstiev, Sedem dni v pivnici, Kde asi rozprávka býva ... Peter Karpinský.

Podujatia sa zúčastnilo 68 detí zo ZŠ Budkovce, Palín, P. Horova Michalovce a ZŠ na Okružnej ulici v Michalovciach.  V úvode nechýbalo ani divadielko v podaní tretiakov zo ZŠ P. Horova "Ako sme chytali muchy a ako si Ťukťuk robil železné zásoby". Deti sa  formou otázok oboznámili s tvorbou a životom spisovateľa . Stretnutie bolo obohatené aj recitáciou textov z vybraných kníh.

Mgr. Iveta MajvitorováFotogaléria