Ukončenie roka venovaného Gorazdovi Zvonickému

Celý tento rok si mesto Michalovce i rodáci Gorazda Zvonického  pripomínali storočnicu narodenia tejto osobnosti, známej nielen doma ale aj v zahraničí rôznymi podujatiami.  Bodku za nimi v tomto roku dalo podujatie, ktoré sa uskutočnilo 15.decembra 2013  uvedenie dvoch kníh do života, na ceste za čitateľmi: Reminiscencie a Fragmenty zo života.

Účastníci podujatia sa zišli v Pamätnej izbe G. Zvonického v Močaranoch. Autorom knihy Fragmenty zo života je žiak Gorazda Zvonického Jozef Tomšík. Sústredil v nej spomienky žiakov Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme na ich učiteľa. Z talianskeho originálu ich preložil Martin Surmánek.

Druhá kniha s názvom Reminiscencie ponúka čitateľovi zozbierané spomienky z detstva a mladosti, ktoré si písal sám Gorazd a ich zostavovateľom je Ernest Sirochman. Obidve knihy predstavil Ernest Sirochman. Na ich slávnostnom uvedení do života sa zúčastnil primátor Michaloviec Viliam Záhorčák, členka Predsedníctva Matice slovenskej (MS), predsedníčka Krajskej rady MS a riaditeľka Domu MS (DMS) v Rožňave  Zlatica Halková, riaditeľka DMS v Košiciach Klára Sadová, duchovný otec dekan Jozef Sokolský, prítomný bol aj prekladateľ jednej z kníh Martin Surmánek.

Podujatie organizoval DMS v spolupráci s Knižnicou G. Zvonického a občianskym združením Močarany.  Spomínané podujatie Rok G. Zvonického ukončilo a podľa slov primátora i všetkých tých, ktorí sa na jeho úspešnom priebehu podieľali, bol to úspešný rok.

Na záver vystúpili deti zo Základnej umeleckej školy v Michalovciach, ktoré krásnou hrou  na gitarách spríjemnili toto nedeľné popoludnie. Moderátorka Slávka Timková zarecitovala ešte báseň a keďže sa blížia vianočné sviatky, všetci prítomní sa stretli pri rozsvietenom stromčeku na námestíčku, ktoré je pomenované po Andrejovi Šándorovi (čo je občianske meno G. Zvonického) a zaspievali koledy.

Podujatia sa zúčastnilo 56 návštevníkov.
                                                                                                          PhDr. A. Vasiľová