Juraj Králik

Dňa 7.9.2022 si Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického pripomenula nedožité narodeniny diplomata a spisovateľa Juraja Králika.
Juraj Králik sa narodil v roku 1926 v Košiciach. O niekoľko rokov neskôr, sa aj s rodinou presťahoval do Michaloviec, kde na gymnáziu napokon dokončil svoje stredoškolské vzdelanie. Počas štúdií sa stal členom folklórneho súboru Zemplín, čo podnietilo jeho lásku k ľudovému spevu a tancu. V ďalšom vzdelávaní pokračoval v Bratislave na Vysokej škole ekonomickej a na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, ktoré absolvoval s vyznamenaním v roku 1949.
V roku 1953 sa začal naplno venovať diplomacii, keď odišiel ma svoju prvú zahraničnú misiu. Do roku 1960 pracoval na československom veľvyslanectve v Budapešti. Od roku 1963 do roku 1971 pôsobil na poste veľvyslanca pri Organizácii Spojených národov (OSN). Od roku 1968 pracoval nasledujúcich dvadsať rokov v ústraní v Stredisku OSN pre ochranu životného prostredia. Po zmene režimu sa vrátil do aktívnej diplomacie a v období rokov 1990-1993 opäť zastával funkciu veľvyslanca pri OSN. Popri tom napísal aj viacero kníh, medzi ktoré možno spomenúť Dejiny umenia diplomacie (1999), Letokruhy diplomacie : tri tisícročia rastu i krpatenia (2003) a Kariérny diplomat (2006). V roku 2009 mu bolo udelené čestné občianstvo mesta Michalovce.
Videoprezentácia o autorovi bola zverejnená na Youtube kanáli našej knižnice. Link na prezentáciu bol uverejnený na Facebooku a taktiež na oficiálnej stránke knižnice. V priestoroch knižnice bola aj výstava autorových diel z nášho regionálneho fondu a nástenka venovaná autorovi.

Dátum podujatia: 7.9.2022 – 7.10.2022
Forma: videoprezentácia a výstava
Počet zhliadnutí: 63
Mgr. Lucia Labačová