Rok vo farbách amatérskeho maliara Karola Tomana

Naša knižnica má v radoch svojich čitateľov veľa šikovných, všestranne nadaných ľudí. Jedným z nich je aj amatérsky maliar RNDr. Karol Toman. Napriek tomu, že nemá odborné výtvarné vzdelanie, už mnoho rokov sa venuje maľbe. Väčšinou maľuje olejovými, alebo acrylovými farbami na plátno.  V jeho tvorbe prevláda maľba krajiny v každom ročnom období, no nájdu sa aj obrazy s inou tematikou. Podľa jeho slov je maliarom – samoukom, ale ako sám vraví preštudoval si aj pár kníh o olejomaľbe, o teórii farieb a iné.Ide o prezentačnú výstavu, ktorú môžu čitatelia aj návštevníci knižnice vidieť od 24. 01. 2022 do konca februára.

Dátum: 24.1. – 25.2.2022
Názov podujatia:  Rok vo farbách amatérskeho maliara Karola Tomana.                                          
Forma: výstava
Cieľová skupina: verejnosť
Počet: on-line oslovení 591 + 60 návštevníkov
Zodpovední: Kočišová, Čuhaničová

Fotogaléria