Roald Dahl a jeho autorská dielňa 2020, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4

Dňa 6.2.2020 na I.ZŠ odštartoval už šiesty ročník čitateľského projektu pod názvom „Roald Dahl a jeho autorská dielňa“ pre žiakov 5. ročníka. Cieľom tohto čitateľského projektu je spojiť školské vyučovanie s mimoškolskou čitateľskou aktivitou a pripraviť pre našich čitateľov „netradičnú hodinu“, ktorá by ich podnietila k ďalšej literárnej práci a čítaniu. Chceme tu uplatniť a priviesť žiaka k samostatnému výberu diela. Pri tomto konkrétnom čitateľskom projekte chceme poskytnúť žiakom ucelený obraz o tomto autorovi, jeho živote a autorskej dielni. Žiaci po prečítaní diela majú možnosť hodnotenia knihy cez tri alternatívy: páči sa mi, môže byť alebo nie ďakujem. Dôležitá je podpora žiaka pri jeho hodnotení konkrétneho diela, čo zahŕňa prípadne aj kritický postoj k niektorému z diel. Tento projekt bude prebiehať do konca júna, kedy bude jeho vyhodnotenie a výber NAJ knihy a NAJ čitateľa. Aj na tejto školskej pobočke sú žiakom k dispozícii všetky knihy určené detskému čitateľovi od Roalda Dahla preložené do slovenského jazyka. Súčasťou čitateľských aktivít bola aj výpožička kníh. Podujatia sa zúčastnilo 21 žiakov z 5.C triedy s pani učiteľkou PaedDr. Andrišovou.

Bc. Ondová Eva

Fotogaléria