Michalovce, srdce Zemplína... ostatných 100 rokov, 22. 11. 2018

Prvý historický dokumentárny film Michalovce, srdce Zemplína... ostatných 100 rokov, ktorý je obrazom života, udalostí a zmien, ktoré sa v Michalovciach udiali za ostatné storočie si prišli pozrieť študenti SOŠOaS (45) dňa 22.11.2018 do Zemplínskej knižnice G. Zvonického v Michalovciach. Prostredníctvom výpovedí obyčajných ľudí, ale aj odborníkov a osobnosti sa dozvedeli ako Michalovce vyzerali v rôznych obdobiach, ako sa tu žilo a aké osobnosti boli späté s našim mestom. Vo filme sú zachytené zlomové okamihy a momenty z histórie Michaloviec, ako udalosti 1. svetovej vojny, tragický osud židov, pohnuté udalosti rokov 1968 a 1989 a iné.

Čuhaničová

Fotogaléria