Literárne dni seniorov mesta Michalovce 2019

VIII. ročník literárnych dní seniorov mesta Michalovce pripravila knižnica v spolupráci s mestskou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou p. primátora mesta Michalovce Viliama Záhorčáka. V úvode prítomných pozdravili hostia: viceprimátor mesta Michalovce Jozef Sokologorský a predseda okresnej organizácie jednoty dôchodcov Slovenska v Michalovciach Ján Butala. Za organizátorov  prítomných privítala pani Mária Hajduková. Svojim vystúpením a hrou na husle pohladil dušu všetkým Mgr. Miroslav Starják. Potom nasledovala samotná prehliadka seniorov v prednese poézie, prózy a prezentácie  vlastnej tvorby. V ich osudoch pribudlo samoty, úvah a rozpomienok, mnohí povyťahovali vzácne verše zo šuplíkov a rodinných pamätníkov. V závere zazneli cenné tipy pre ženy bez ohľadu na vek z knihy E. Tekelyovej Byť ženou je úžasné, ktoré vyvolali úsmev aj smiech. Seniori  mali príležitosť stráviť príjemné chvíle v kruhu  svojich priateľov a rovesníkov.
Dňa 22.05.2019
35 účastníkov

G. Feňáková
Odd. beletrie ZKGZ

Fotogaléria