Vianočná tvorivá dielňa I.ZŠ

1.ZŠ                               VIANOCE

Vianočné zvyky, tvorivá dielňa

22.12.2011 bola pre žiakov pripravená celodenná aktivita , ktorá pozostávala z výroby Vianočných pohľadníc, maľovaniek a  dekorácií.

Posledný deň v škole si žiaci spríjemnili aj čítaním Vianočných príbehov, rozprávok a veršíkov.

Nech vianočný stromček svieti
celý deň pre všetky deti,
nech vianočný stromček žiari
všetkým mladým, aj tým starým.

Veselé Vianoce Vám prajú žiaci školskej knižnice.

 Eva  Ondová

Fotogaléria