O Guľkovi Bombuľkovi, MŠ a ZŠ Žbince

(zážitkové čítanie)

Autorka detskej literatúry, prekladateľka, redaktorka Mária Ďuričková by sa tohto roku dožila významného 100. výročia narodenia. Narodila sa 29. septembra 1919 vo Zvolenskej Slatine. Vyštudovala učiteľstvo, ktorému saj určitý čas aj venovala. V roku 1951 bola šéfredaktorkou časopisu Družba, v roku 1952 sa stala šéfredaktorkou časopisu Zornička. Od roku 1954 bola redaktorkou vydavateľstva Mladé letá a v rokoch 1969 – 1970 šéfredaktorkou obnoveného Slniečka. Od roku 1971 sa plne venovala svojej literárnej tvorbe.  Jej tvorba sa zameriavala výlučne na diela pre deti a mládež. Vo svojich dielach dokázala citlivo zachytiť životné zážitky dospievajúcej mládeže, jej citové kolízie a konflikty, často používala žiacky slang, no taktiež dokázala klásť veľký dôraz na charakter postáv. Necháva otvorenú hranicu medzi reálnym a fantastickým, ktoré sa navzájom prelínajú.
Medzi jej najznámejšie diela patria: Danka a Janka, O Guľkovi Bombuľkovi, Jasietka, Jožko Mrkvička spáč, Nie je škola ako škola, Dunajská kráľovná, Prešporský zvon, Biela kňažná, My z ôsmej A, Zemský kľúč,  Majka Tárajka a iné.
Kto by nepoznal známeho hrdinu Guľka Bombuľka z rovnomennej knihy od spisovateľky Márie Ďuričkovej?  Je to oslava    veľkého nezištného priateľstva Guľka Bombuľka so zvieratkami na dvore, ktorá  si podmaňuje malých čitateľov už desiatky rokov. Guľko Bombuľko svojou obetavosťou a láskavosťou je kamarátom na celý život.
 V rámci mesiaca knihy  sme 25.3.2019   privítali 34 detí z MŠ a  ZŠ Žbince.
 Pripravili sme pre nich zážitkové čítanie z knihy Márie Ďuričkovej O Guľkovi Bombuľkovi.
Cieľom podujatia bola motivácia detských  čitateľov prostredníctvom aktivít tvorivého čítania. Interaktívny spôsob práce s literárnym textom je pre detí  na rozdiel od hlasného čítania atraktívnejší a podnetnejší. Deti pri ňom zapájajú svoje poznávacie, estetické a tvorivé cítenie v rámci pohybovej, výtvarnej a tvorivej dramatiky.
Deti rozpoznávali rozdiel medzi klbkom vlny a loptičkou na hranie, dokázali definovať na čo sú užitočné tieto veci. Dozvedeli sa že hrdinami v rozprávkach môžu byť aj veci, alebo zvieratká, ktoré majú obyčajné ľudské vlastnosti. Začali sa zamýšľať nad tým aká je dôležitá pre život rodina, rodičia a priatelia. V závere si prezreli celú knižnicu  a zahrali sa na ilustrátorov.

Text: Mgr. Iveta Majvitorová   
Podujatie zrealizovali: Mgr. Iveta Majvitorová, Mária Hovancová

Fotogaléria