Vznik prvej svetovej vojy

Miestny klub Michalovce Českého spolku Košice pripravil pre svojich členov a záujemcov o históriu prednášku o vzniku, priebehu a dôsledkoch prvej svetovej vojny. Podujatie sa uskutočnilo 3.2.2014 v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach, lektorom bol JUDr. Miroslav Schýbal. Prednáška bola pripravená k 100. výročiu vzniku prvej svetovej vojny a jej realizáciu finančne podporil Úrad vlády v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2014. Podujatia sa zúčastnilo 20 účastníkov.

Fotogaléria