Jozef Pavlovič: Ako kukurica prišla o všetky zuby, 26.4.2019

(zážitkové čítanie z knihy Usmej sa srdiečko)

„Smiech a úsmev sú bránou, cez ktorú môže do človeka prekĺznuť všeličo dobré, povedal raz jeden múdry básnik. Preto nech je nám spolu veselo a naše srdiečka s usmievajú“.

    Oddelenie pre deti a mládež pripravilo 26.4.2019 pre 21 rómskych deti zo ZŠ Petrovce nad Laborcom  zážitkové čítanie Ako kukurica prišla o všetky zuby.  Príbeh je súčasťou knihy  Humorné rozprávky: Usmej sa srdiečko a napísal ho známy detský spisovateľ a otec hlavolamov, hádaniek Jozef Pavlovič. Súčasťou podujatia bol aj príbeh Ako bol frfloš Haluška na bicykli v Španielsku.
    Cieľom podujatia bolo zvyšovanie čitateľskej gramotností detí a prehĺbenie spolupráce s materskými školami. Zvolili sme si formu dramatizovaného čítania s interaktívnymi prvkami a využitím audiovizuálnej techniky.  Zážitkové čítanie je interaktívny spôsob práce s literárnym textom, ktorý je na rozdiel od hlasného čítania oveľa atraktívnejší. Deti pri ňom zapájajú svoje poznávacie, estetické a tvorivé cítenie v rámci pohybovej, výtvarnej výchovy a tvorivej dramatiky.
 S úsmevom to išlo ľahšie  Dôvod na radosť sa vždy nájde, najmä ak sme veselej mysli. Hovorí sa, že kto je veselej mysli, ten na lekára nepomyslí.

Text: Mgr. Iveta Majvitorová
Podujatie zrealizovali: Mgr. Iveta Majvitorová, Mária Hovancová

Fotogaléria