Janko Hraško - hráme sa s rozprávkou 2. 5. 2022

Bez rozprávok i detstvo ani nevieme predstaviť. Deti milujú vymyslené, neskutočné, fantastické a záhadné príbehy. Tieto rozširujú ich obzor, ich poznanie o svete,  v ktorom žijú Je to fantastický svet dobrodružstiev a spravodlivého víťazstva. Dieťa prežíva s literárnym hrdinom jeho osudy, bolesti, ale aj boje, výhry a víťazstva.  Rozprávka môže podporovať mnohé kladné stránky rozvíjajúcej sa osobnosti dieťaťa a naopak môže potláčať niektoré negatívne stránky. Rozprávka poskytuje útechu, má šťastný koniec, nastoľuje a obnovuje spravodlivý poriadok sveta a prináša úľavu. V modernej dobe je nenahraditeľná, poskytuje únik z pretechnizovaného a zároveň stresujúceho sveta.
Oddelenie pre deti a mládež ZKGZ 2.5.2022 pripravilo pre 22 druhákov ZŠ P. Horova  Michalovce interaktívne podujatie Janko Hraško – hráme a s rozprávkou. Aktivity boli zamerané na rozvoj reči, slovnej zásoby (nové slová),  súvislého vyjadrovania, počúvania s porozumením , logického uvažovania a predstavivosti.  Janko Hraško je malý, ale predsa veľký hrdina, ktorý dokáže prekabátiť bohatého pána.

Text: Mgr. Iveta Majvitorová
Dátum: 2.5.2022
Názov podujatia: Janko Hraško
Forma: hráme sa s rozprávkou
Cieľová skupina:  žiaci ZŠ P.Horova Michalovce
Počet:  22
Podujatie zrealizovali Mgr. Iveta Majvitorová,  Daniela Ivančová

Fotogaléria