Detský čitateľ -- formotvorné prostredie II

(seminár pre učiteľov  I. stupňa ZŠ a knihovníkov)

„Z dieťaťa, ktoré číta, sa jedného dňa stane dospelý, ktorý myslí“.

Schopnosť čítať sa pokladá za základnú kompetenciu človeka, ktorá je nevyhnutná pre jeho osobný rast  a funkčné zapojenie sa do spoločnosti. V poslednej dobe učitelia, ale aj knihovníci bojujeme s nezáujmom deti o čítanie. Veľkou konkurenciou je obrovský posun v oblasti médií a technológii, ktoré nám vlastne odpútavajú deti od kníh . Čítanie je pre dieťa čoraz ďaleko náročnejšie ako pozeranie do obrazoviek .
Detské oddelenie  knižnice pripravilo 18.10.2019 odborný seminár pod názvom Detský čitateľ – formotvorné prostredie.  Hľadali sme odpoveď na otázku:  „Prečo dnes majú deti problém vziať si do ruky knihu a čítať?“  Podujatie  sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici a  z  verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia . Zúčastnilo sa ho 34 učiteľov a knihovníkov a 13 žiakov ZŠ Okružná Michalovce.
Lektormi podujatia boli  PhDr. Ľudmila Hrdináková, Phd. . Vo svojej prednáške Socializácia čítania  a Osmijankov patent sa venovala psychologickým a sociologickým aspektom čítania a podielu efektivity skupinových aktivít na rozvoj čitateľstva. Pani Hrdináková pripravila aj vzorové podujatie Putovanie na koniec sveta  pre 13 žiakov ZŠ Okružná Michalovce.
Mgr. Tibor Hujdič si pripravil prezentáciu Stop čitateľskej negramotnosti a praktickú ukážku  práce s odborným literárnym textom Učíme sa navzájom .

Text: Mgr. Iveta Majvitorová
Podujatie pripravili: Mgr.Iveta Majvitorová, Daniela Ivančová

Fotogaléria