Zdravá výživa. Vieme, čo jeme?

Zdravie je najväčšou hodnotou života. Ja to stav úplnej telesnej, duševnej a spoločenskej pohody. Prostredie a spoločenská klíma -- to všetko vplýva na náš psychický i fyzický stav. Určité oblasti života však môžeme ovplyvňovať a usmerňovať. Jednou z nich je spôsob našej výžive. O tom všetkom rozprávala pre študentov Strednej odbornej školy sv. Cyrila a Metoda lektorka pre zdravú výživu Oľga Kendrová. Prednáška bola zaujímavá a výstižná,doplnená živou diskusiou, spojená s degustáciou pripravených jedál.

Podujatie pod názvom    Zdravá výživa. Vieme, čo jeme? sa konalo 19. 10. 2011 a zúčastnilo sa ho 20 študentov. Súčasťou podujatia bola aj výstavka kníh s touto tématikou.

Fotogaléria