Počiatky kresťanstva v Čechách a na Slovensku. Rád Benediktínov.

Cyklus prednášok z Českej histórie Osoby a udalosti 2020 otvoril prvou prednáškou Počiatky kresťanstva v Čechách a na Slovensku JUDr. Miroslav Schýbal. Na úvod porozprával o samotných počiatkoch a podstate kresťanstva v dejinách ľudstva. Potom sa zameral na šírenie kresťanstva na územie terajšieho Slovenska a do Čiech.  Ďalej spomenul kresťanských misionárov, kristianizáciu, budovanie cirkevných štruktúr a i. Vrcholnou udalosťou bol príchod byzantských vierozvestov  Cyrila  a Metóda na Veľkú Moravu  na pozvanie kniežaťa Mojmíra v r. 863. Veľký vplyv na prenikanie kresťanstva do Čiech a na Moravu majú misionári z Bavorska z Východofranskej ríše na prelome 8. a 9. storočia. Historický prvým kresťanským panovníkom v Čechách sa stal knieža Bořivoj. Spolu so svojou manželkou Ľudmilou pri návšteve Svätopluka na Veľkej Morave prijíma krst od arcibiskupa Metóda. Ku kristianizácii v Čechách výrazne prispela aj vláda kniežaťa Václava. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2020.

Dátum  03.02.2020
Účasť  22
Forma – prednáška
Zodpov. Čuhaničová, Kočišová

Fotogaléria