Gorazd Zvonický - osobnosť regiónu

Krúžok regionálnych dejín SOŠT z  Močarianskej 1, navštívil 11. 12. 2014 so svojim vyučujúcim Imrom Pollákom  našu knižnicu. Cieľom návštevy bola regionálna výchova priamo v knižnici, upevniť a rozvíjať vzťah študentov k svojmu okoliu, regiónu a rozšíriť vedomosti o regionálnych osobnostiach. Preto pri tejto príležitosti bol študentom premietnutý životopisný film o rodákovi z neďalekých Močarian  Gorazdovi  Zvonickom. Počet účastníkov 20.

                                                                                                          Čuhaničová


Fotogaléria