Stretnutie s Antonom Laučekom

Anton Lauček je slovenský. spisovateľ, literárny vedec, prozaik a univerzitný pedagóg.    V súčasnosti pôsobí na Katedre pedagogických štúdií Fakulty humanitných vied na Žilinskej univerzite v Žiline. Dňa 18. 3.2014 zavítal do ZKGZ v Michalovciach. Pozvanie na stretnutie s ním prijali žiaci GPH Michalovce. Študentom  predstavil svoju tvorbu .Čítal zo svojich najúspešnejších kníh: Iba tak I., Iba tak II., Iba tak III., Iba tak IV. Iba tak výber , Iba tak výber plus, Vybijem ti zuby viečkami iba tak. Pán Lauček sa vrátil aj k starším publikáciám  - Anjelom svojim prikážem o tebe,  Keď lastovičky nemôžu lietať, Opušťák. Jeho rozprávanie bolo zaujímavé, vtipné,  podané so spisovateľovým jemným ironickým nadhľadom. Podujatia sa zúčastnilo 55  účastníkov.

G. Feňáková

Fotogaléria