O Guľkovi Bombuľkovi

O Guľkovi Bombuľkovi  ( zážitkové čítanie pre rómske deti)

V rámci dňa Ľudovej rozprávky  16.3.2011  detské oddelenie ZKGZ  pripravilo pre rómske deti zo ZŠ Žbince  zážitkové čítanie. Cieľom podujatia bola motivácia znevýhodnených čitateľov prostredníctvom aktivít tvorivého čítania. Zážitkové čítanie je interaktívny spôsob práce s literárnym textom,  ktorý je na rozdiel od hlasného čítania atraktívnejší. Deti pri ňom zapájajú  svoje poznávacie, estetické a tvorivé cítenie v rámci pohybovej, výtvarnej výchovy a tvorivej dramatiky. 

 

                                                                                                    Bc. Iveta Majvitorová

 


Fotogaléria