Štefan Varkonda

Dňa 7.9.2022 si Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického pripomenula 85. narodeniny prírodovedca a regionálneho autora Štefana Varkondu.
Štefan Varkonda sa narodil 1. septembra 1937 v Ložíne. V Michalovciach absolvoval gymnázium a za vysokoškolským štúdium neskôr odcestoval do Bratislavy, kde študoval na fakulte prírodných vied VŠP odbor biológia - chémia. Od roku 1965 pracoval v  Botanickom ústave SAV v Bratislave v oblasti molekulárnej biológie, od roku 1968 ako vedúci vedecký pracovník vo výskumných ústavoch VÚAgT a  VÚCHT v Bratislave.
V súčasnosti žije v Bratislave, kde pracuje vo vlastnej súkromnej vedeckovýskumnej, výrobnej a obchodnej firme Fytofarm s.r.o, ktorá je zaradená medzi malé organizácie vedy a výskumu.
Venuje sa písaniu krátkych próz. Vznikol tak cyklus príbehov, ktoré sa odohrávajú v prostredí jeho rodiska ako Pripovidki z Ložina (2006), Pripovidki z Ložina II. (2010), Pripovidki z Ložina III. (2017) a  Pripovidki z Ložina : Posledný igric : impresie (2022). Videoprezentácia o autorovi bola zverejnená na Youtube kanáli našej knižnice. Link na prezentáciu bol uverejnený na Facebooku a taktiež na oficiálnej stránke knižnice. V priestoroch knižnice bola aj výstava autorových diel z nášho regionálneho fondu a nástenka venovaná autorovi.

Dátum podujatia: 7.9.2022 – 7.10.2022
Forma: videoprezentácia a výstava
Počet zhliadnutí: 45
Mgr. Lucia Labačová