Úvod do čínskeho písma (workshop)

V rámci Týždňa slovenských knižníc sme 6.3.2019 privítali vzácneho hosťa z Taiwanu, výtvarnú umelkyňu a pedagogičku Zoe Sun  (SUN Yi-Jou), ktorá priblížila  vznik a históriu čínskeho písma pre 55 záujemcov zo strany verejnosti, ale aj žiakov ZUŠ Michalovce. Workshop sa niesol v znamení tajov čínskeho písma a východnej kultúry.
Zoe Sun sa narodila v r. 1988 v Taipei na Taiwane. Vyštudovala na Taipeiskej národnej univerzite odbor výtvarné umenie. Jej umelecká tvorba sa sústredí najmä na fotografiu, performans art (je to typ umenia kde činnosť jednotlivca, alebo skupiny v určitom čase a na určitom mieste predstavuje umelecké dielo, teda ide o živé verejné vystúpenie) , mixmédia a public interventions. Ako pedagogička vyučovala výtvarné umenie v Číne a Taiwane.
Umelecké úspechy:
    1. cena 25 exhibície výtvarných umení a 1. cena za Mixmédia v odbore výtvarných umení na Taipeiskej národnej univerzite umenia.
    r. 2011 prvá samostatná výstava v Taipeiskom centre súčasného umenia.
    v r. 2014 bola jej umelecká tvorba súčasťou Asia triennial Manchester v Anglicku
    v r. 2013 bola zaradená medzi popredných súčasných umelcov Taiwanu
Úvod do čínskeho písma sa stretol s veľkým záujmom, predpokladáme, že umelkyňa Zoe Sun ešte zavíta k nám do knižnice, aby pokračovala v učení čínskeho písma.

Mgr. Iveta Majvitorová