Kráľ čitateľov 2008

V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach sa streli najaktívnejší detskí čitatelia, aby v súťaži o kráľa čitateľov preukázali svoje literárne vedomosti. Súťažné kolá pozostávali nielen z literárnej časti, ale aj zábavnej.  Knižnica sa premenila na literárnu dielňu pre začinajúcich spisovateľov a ilustrátorov. Kráľom čitateľov sa stala Dominika Besterciová, ktorá za zúčastnila celoslovenského snemu kráľov čitateľov v Martine, kde reprezentovala okres Michalovce a Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického.