Noc s Andersenom 2008

28. marca 2008 sa už po štvrtykrát Knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach premenila na rozprávkový dom plný magických bytosti.  Čaro rozprávkovej noci tu prežilo 40 deti a 14 dospelákov. Týmto sme sa zapojili do medzinárodnej akcie Noc s Andersenom, spolu s deťmi z Českej republiky,  Poľska a Slovinska.  Cieľom podujatia bolo  zaujať deti príťažlivejšou a netradičnejšou formou  práce  s knihou, spopularizovať knižnice a možno aj trochu  zabojovať s konkurenciou, ktorú knihám a čítaniu robia masovokomunikačné prostriedky a počítače.  Sponzormi a spoluorganizátormi podujatia boli ZŠ na Okružnej ulici v Michalovciach,  Zemplínske múzeum Michalovce,  Občianske združenie Priatelia Múzy Michalovce pod vedením manželov Štundových, Gymnázium Ľudovíta Štúra Michalovce, vydavateľstvo Slovart.
Tohtoročná  noc sa niesla v znamení 185. výročia narodenia Pavla Dobšinského.  Bola naozaj rušná, plná dobrodružstiev a zážitkov.  Od skorého rána sa  knižnicou niesli čarovné rozprávky, čaj u pána Andersena chutil výborne.   Popoludní sa to však rozbehlo naplno. Knižnica ožila rozprávkovými bytosťami, stretli ste tu kráľov, princezné, rytierov, ježibaby,ba aj piráta. Slávnostného otvorenia  sa ujal primátor mesta  Viliam Záhorčák a poprial deťom veľa zážitkov z objavovania nových  čitateľských dobrodružstiev. Po slávnostnom sľube spáčov sa deti stretli  so spisovateľom Petrom Karpinským, ktorý  im prezradil  niečo zo  svojho spisovateľského  chlebíčka, ale aj  poodhalil tajomstvá z knihy Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev. Záhada splašenej stoličky v jeho umeleckom podaní  sa  všetkým páčila.. Otázkam nebolo konca kraja.  
Celonočné podujatie spestrilo divadielko študentov z Gymnázia Ľ.Štúra Michalovce pod vedením Mgr. Kerpčárovej. Prierez rozprávkami Pavla Dobšinského a H.Ch. Andersena nenechal nikoho ľahostajným  a stal sa námetom k ďalšej tvorivej činnosti. V tvorivých dielňach deti ilustrovali rozprávky z divadelného predstavenia,  vyrábali najväčšie ozruty z rozprávok, vymýšlali texty k novej  zvučke Noci s Andersenom. Nechýbali ani spoločenské hry a zážitkové čítanie.  To najhlavnejšie však prišlo po 21.OO hod. Ku knižnici sa priblížil sprievod  potúlnych mníchov s fakľami , aby odprevadil prekvapené deti do zámku / Zemplínske múzeum / , kde na vyslobodenie zo storočného spánku čakala Šípkova Ruženka.  V zámku nás privítalo dievčatko Fantázia, prechádzajúc  jednotlivými komnatami sme stretávali popolušku, vietor, mesiačik a slniečko.  Deti riešili rôzne hádanky a úlohy, nakoniec sa im podarilo zobudiť princeznu. Cestou naspäť do knižnice nechýbala cesta odvahy, prenasledovali nás strašidlá, čerti a strigy. Zázračnú noc ukončila rozprávka pred spaním.
Ráno pri raňajkách bolo o čom rozprávať, zážitky  a dojmy ostanú ešte dlho v pamäti. Dovidenia o rok milé andersenčatá  !

Iveta Majvitorová