Fráňa Šrámek prednáška spojená s besedou

V priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického sa uskutočnilo podujatie z cyklu prednášok z Českej literatúry, Česká medzivojnová próza – Fráňa Šrámek
Pripravil ju Miestny klub Michalovce Českého spolku v Košiciach. Prednášajúcou bola pani Mgr. Vlasta Vojníková, ktorá prítomným priblížila život a tvorbu F. Šrámka
Fráňa Šrámek (1877 – 1952) český básnik, spisovateľ, dramatik a burič.
Narodil sa v Sobotke, v roku 1885 sa s rodičmi presťahoval do Písku. Mesto si veľmi obľúbil, v ňom sa odohráva veľká časť jeho divadelných hier a románov. Počas vojenskej služby sa prejavili jeho antimilitaristické postoje. V septembri 1914 vážne ochorel. Dostal sa do Prahy, kde sa pripojil ku skupine Nový kult ktorej vodcovskou osobnosťou bol S. K. Neumann. Počas druhej svetovej vony na protest proti fašizmu nevychádzal z domu. Roku 1946 sa stal národným umelcom.
Jeho tvorba bola ovplyvnená impresionizmom, antimilitarnými až pacifistickými postojmi. Šrámek sa angažoval v anarchistickom hnutí a stal sa predstaviteľom takzvanej generácie anarchistických buričov.
Všetky jeho diela sú silno ľavicové, ovplyvnené anarchizmom.
Šrámkove dielo sa dá rozdeliť do týchto základných tém: príroda, odpor proti vojne a milostný vzťah mladých ľudí, neschopných podriadiť sa konvenciám
Šrámkovým dielom bol silno ovplyvnený režisér Václav Krška, ktorý vytvoril úspešné filmové adaptácie Měsíc nad řekou a Stříbrný vítr.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky 2020.
Dňa 30. novembra 2020
6 účastníkov
Forma: Prednáška s prezentáciou
Zodpovedná Ing. Ivana Olahová, Gabriela Feňaková

Fotogaléria