Teta Agáta a jej mačacia sedmička - autorské stretnutie s Petrom Karpinským

Peter Karpinský je spisovateľ a jazykovedec. Venuje sa písaniu umeleckej literatúry pre deti, ale aj dospelých. Píše aj recenzie – najmä z oblasti literatúry pre deti a z teoretického hľadiska sa venuje i komiksu. Pracuje ako vedúci Katedry slovenského jazyky na FF PU v Prešove. Jeho tvorbu môžeme rozdeliť na Literatúru pre deti a mládež, dospelých, rozhlasovú tvorbu, televíznu tvorbu a divadelné predstavenia. Je vedúcim súboru DTS (Divadlo teatrálnej skratky). Pre deti napísal Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali, Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev, Sedem dni v pivnici, Kde asi rozprávka býva, Adela ani to neskúšaj, komiksy Príbehy spod Karpát, Ilustrované dejiny Spišskej Novej Vsi, povesť Skala útočišťa a jeho najnovšia kniha pre deti Teta Agáta a jej mačacia sedmička. Je členom Grantovej komisie pri Ministerstve kultúry SR a členom slovenských a medzinárodných literárnych porôt. Za svoje literárne diela získal Cenu rektora Prešovskej Univerzity 2007, Cenu Literárneho fondu 2007, Prémiu Ceny Ivana Kraska 1998 a Cenu Najlepšia detská kniha zimy 2001 a 2007, leta 2011, jeseni 2016.

    Detské oddelenie knižnice pripravilo 23.10.2019 autorské stretnutie s Petrom Karpinským a jeho dielami pod názvom Teta Agáta a jej mačacia sedmička. Spisovateľ predstavil svoju tvorbu, nechýbalo ani autorské čítanie z kníh a odpovede na zvedavé detské otázky. Podujatie sa konalo v spolupráci so ZUŠ Michalovce a finančne bolo podporené Fondom na podporu umenia v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici.  V rámci stretnutia nechýbal ani divadelný súbor LDO ZUŠ Asi tak so svojím atraktívnym a obľúbeným predstavením Prvá pusa.  Cieľom podujatia bolo nielen stretnutie so živým autorom, ale aj motivácia čítania u detí mladšieho školského veku. Myslím, že podľa detských reakcií to bolo naplnené do bodky . Vydarenej akcie sa zúčastnilo 147 čitateľov.

Text: Mgr. Iveta Majvitorová
Podujatie pripravili a zrealizovali: Mgr. Iveta Majvitorová, Daniela Ivančová, Technická spolupráca: Mgr. Svätoslav Holonič

Fotogaléria