Studnička dávnej minulosti (prednes slovenských povestí v online priestore)

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, kultúrna organizácia KSK, v spolupráci s Domom Matice slovenskej Michalovce zrealizovala  online  súťaž v prednese slovenských povestí.
Zameranie a cieľom súťaže bolo v priestoroch knižnice rozvíjať a prehlbovať zručnosti detských čitateľov v umeleckom prednese. Upevniť záujem detí o literatúru a národnú kultúru, vytvárať trvalý vzťah k slovenskej ľudovej slovesnosti.
 Podujatie trvalo od 10.2.2022 – 28.2.2022 . Výsledky súťaže boli vyhodnotené odbornou porotou  Mgr. Silvia Zubková, Mgr. Jela Timková,  Mgr. Lucia Kreculová.
Výsledky:
I.    kategória
1.    Sofia Puľáková       ZŠ Komenského
2.    Šimon Ščobík         ZŠ Okružná
3.    Simona Tkáčová       ZŠ Švermu
3.      Jakub Boháčik        ZŠ Veľké Revištia

II.    kategória
1.    Šimon Karkošiak        ZŠ Strážske
2.    Dominika Jurčenková  
3.    Viktória Čisárová      ZŠ P. Horova
3.      Adam Kirnág            ZŠ Komenského

III.    kategória
1.    Sarah Majerová         ZŠ Krymská
2.    Veronika Kmecová       ZŠ Okružná
3.    Kamila Pavliková       ZŠ P. Horova
3.    Sofia Geregáčová       ZŠ Strážske


Text: Mgr. Iveta Majvitorová
Spolupráca:  Mgr. Alena Palčíková

 

Fotogaléria