Danka a Janka v rozprávke, pob. na ZŠ Krymská 5

Dňa 15.2.2022 sa stretli žiaci druhého ročníka s pani učiteľkou Mgr. Kudročovou v školskej knižnici na besede o prečítanej knižke Danka a Janka a Danka a Janka v rozprávke.
Známe a obľúbené postavičky Danka a Janka sú na nepoznanie rovnaké sestričky dvojčence. Veľmi rady si vymýšľajú. V tejto malej knižke sa vyberú aj do rozprávky. A nie do jednej – vymyslia až dvanásť veselých rozprávok: O medveďovi Demeterovi, O Gevenduche alebo O človiečikovi z budíka.
My sme sa tento krát prevažne venovali rozprávke O človiečikovi z budíka. Najskôr sme sa spoznali s človiečikom z budíka cez večerníčkový príbeh. Naučili sme sa aké hodiny existujú a na čo sa používajú. Hravou formou sme si odmerali čas, presne jednu minútu. Súčasťou aktivít bol aj pracovný list, kde deti mali vymaľovať Danku a Janku podľa presného návodu – čítanie s porozumením.
Je radosť stretnúť sa s takými milými postavičkami a vychutnať si pôvabné rozprávanie spisovateľky Márie Ďuríčkovej, ku ktorému neodmysliteľne patria ilustrácie Boženy Plocháňovej.  
Deti sa dozvedeli niečo nové aj o živote a tvorbe  Márie Ďuríčkovej.
K dispozícii bola aj malá výstavka kníh tejto známej slovenskej autorky v školskej knižnici.

Dátum: 15.2.2022
Názov podujatia: Danka a Janka v rozprávke - O človiečikovi z budíka
Forma: zážitkové čítanie, tvorivé aktivity, pozeranie rozprávky, INF príprava
Cieľová skupina: žiaci ZŠ Krymská 5 MI, 2.A
Počet: 11 žiakov
Bc. Ondová Eva

Fotogaléria