Autorské stretnutie so spisovateľkou Janou Pronskou

sa uskutočnilo v ZKGZ  dňa 14.03.2018. Spisovateľka pochádza z Gelnice. Písať začala už v detstve, prvý román jej však vyšiel až v r. 2008. Je autorkou 15  historických romancí, ktoré jej vydalo vydavateľstvo Slovenský spisovateľ. Spolu so 100 tisíckami  predaných kníh sa radí medzi našich najúspešnejších  spisovateľov. Zúčastnené dámy sa zaujímali hlavne o jej posledný román a Kumánska princezná, ktorý vyšiel v novembri 2017 a o novinky z autorkinej tvorby. Dozvedeli sa, že v týchto dňoch autorke vychádza  v reedícii  Bosorkina dcéra a Rebelka, a v máji nový román s názvom Diablova zajatkyňa.  Na predvianočný trh  to bude pravdepodobne príbeh nadväzujúci na Rebelku s názvom Jorga. Podujatie sa uskutočňuje  v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici, z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia. Zúčastnilo sa na ňom 27 čitateľov.

Odd. beletrie ZKGZ
G. Feňáková, PaedDr. Jana Begová

Fotogaléria