Prvýkrát v knižnici 30. 3. 2022

Dňa 30. 03. 2022 prvýkrát navštívili ZKGZ v Michalovciach žiaci 2. ročníka ZŠ J. Švermu 6 v Michalovciach. Oboznámili sa s knihou, s narodením knihy, s rozdelením kníh v knižnici. Dozvedeli sa kto píše knihu, kto maľuje - ilustruje obrázky do knihy. Kam putuje kniha po vytlačení z tlačiarne. Kde si knihu kúpime a kde si ju môžeme požičať. Ako správne zaobchádzať s knihou a ako získať čitateľský preukaz. Táto prvá návšteva žiakov bola spojená s tvorivou dielňou, kde si každý vyrobil svoju záložku do svojej prvej požičanej knihy z knižnice.

Dátum: 30. 03. 2022
Názov podujatia – Prvýkrát v knižnici
Forma: prezentácia spojená s tvorivou dielňou
Cieľová skupina: žiaci ZŠ J. Švermu 6  v Michalovciach
Počet účastníkov: 15

Zodpovední: Mgr. Vašková, Mgr. Chmurovičová

Fotogaléria