Minecraft

Názov Minecraft v preklade moje remeslo je naozaj výstižný lebo v ňom ide o ťažbu a remeselné zručnosti. Rozbíjate a ukladáte bloky, aby ste vytvorili nové veci. Bloky sú kocky, ktoré predstavujú zem, kameň, drevo, rudu a vodu. Dajú sa ťažiť vo svete, do ktorého prídete, keď začnete hrať a postupne ho tvoríte.
Na začiatku  tvorivá hra nemala jasné pravidla. Postupne sa hra zdokonaľovala a získavala si priaznivcov po celom svete. V novembri 2011 hru oficiálne spustili a už vtedy mala 16 miliónov registrovaných hráčov. Hráči sa každoročne stretávajú na zhromaždeniach. Minecraft sa používa aj ako učebná a technická pomôcka v školách, na univerzitách a v inštitúciách po celom svete.
Potenciál hry spočíva v tom, že hráč má neobmedzené  možnosti a môže rozvíjať svoje schopnosti v algoritmoch a logickom myslení.
Detské náučné oddelenie pripravilo vedomostno - zábavný kvíz nielen pre deti. Inšpiráciu sme čerpali z veľkého množstva kníh či už ide o herné príručky, atlasy alebo napínavé príbehy. Mini kvíz ponuka rôznorodé otázky na pobavenie ale aj poučenie pre nadšencov Minecraftu.   

Dátum: 20.10. - 31.12.2020                                                                                                                        
Počet respondentov: 137                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Mgr. Zlatica Chmurovičová
Mgr. Renáta Vašková