Beseda s Radovanom Brenkusom

24.11.2009 sa uskutočnila v priestoroch ZKGZ v Michalovciach beseda so slovenským spisovateľom Radovanom Brenkusom. Redaktor, publicista, spisovateľ sa svojou tvorbou vyjadruje k večným témam smrti, lásky, večnosti, ktorými odpovedá na otázky "vyprázdnenosti bytia súčasného človeka", čím poukazuje aj na stratu jeho existencionálnej istoty. Autor sa zmienil aj o svojich ďalších tvorivých plánoch. V tomto duchu sa niesla aj prezentácia Brenkusovej tvorby v kruhu študentov GĽŠ Michalovce.

Fotogaléria