Československá štátnosť, ZŠ J. Fugu, Vinné

16. novembra 2018 11 žiakov druhého stupňa ZŠ J. Fugu vo Vinnom navštívilo v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach inštalovanú putovnú interaktívnu digitálnu výstavu venovanú stému výročiu Československa -  Československá štátnosť 1918, ktorú  pripravilo České centrum.
Výstava ponúkla žiakom informácie o historickom a kultúrnom dianí v čase vzniku Československej republiky. Obsah programu je spracovaný formou grafických koláží, ako panelová výstava a keďže obsahuje i texty, audio aj video, žiaci sa mohli pohybovať aj virtuálnym priestorom podľa svojich záujmov..
Takým to spôsobom si pripomenuli zrod Československa ako spoločného štátu Čechov a Slovákov, dôležité osobnosti, ktoré sa zaslúžili o jeho vznik a uznanie v zahraničí. Priblížili si dobovú situáciu i vojenskú pripravenosť mladého štátu, národnostné rozloženie obyvateľstva v tej dobe, jeho kultúru, úspechy i významné objavy Čechov aj Slovákov.

Fotogaléria