Škriatkovia a Trollovia

23.08.2018 navštívilo Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického  9  detí z krízového centra Animy  v  Michalovciach. Po krátkej informatickej príprave  a nahliadnutí medzi regály s knihami sme sa s deťmi preniesli do sveta škriatkov, ktorí žijú hlboko v podzemí, vo svete hornín, minerálov, drahých kameňov a nádherných jaskýň. Sú smelí, pracovití, čestní, vynaliezaví, múdri a vytrvalí. Sú to škriatkovia, ktorí počas školských prázdnin prežívajú nezabudnuteľné dobrodružstvá plné hrdinských činov tak ako každé dieťa.
Na záver sme si s deťmi pozreli animovanú rozprávku Škriatkovia a Trollovia.  Trollovia  sú  vždy veselí a šťastní škriatkovia, ktorí najviac milujú hudbu, tanec a spev.
Jedinú starosť im robia Bergeni.
Pekný  hudobný, animovaný príbeh spestril deťom dopoludnie a vyčaril úsmev na ich tváričkách.
Tešíme sa na ďalšiu návštevu.

Ivančová Daniela